VỊ TRÍ TUYỂN DỤNGYÊU CẦU
1.  VỊ TRÍ BẢO TRÌ (NAM)
 • Từ Cao đẳng trở lên
 • Kinh nghiệm trên 1 năm, biết về hệ thống điện
 • Tuổi từ 22->30 tuổi
 • Đã thực hiên xong nghĩa vụ quân sự
 • Lương thoả thuận
2. VỊ TRÍ TRƯỞNG MÁY FLEXO (SHIKY) (NAM )
 • Kinh nghiệm trên 1 năm, biết in và biết về kỹ thuật máy
 • Kinh nghiệm làm quản lý
 • Tuổi từ 22->30 tuổi
 • Đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự
 • Lương thoả thuận
3. VỊ TRÍ MAKETTING (NỮ)
 • Tiếng anh giao tiếp tốt
 • Ngoại hình dễ nhìn
 • Tuổi từ 22->30 tuổi
 • Lương thoả thuận

Hồ sơ nộp:  Tại phòng bảo vệ CÔNG TY TNHH GLORY WORLD or email: wglory@enterprise.com.vn
ĐT: 0650 3577 051 Hoặc 0922 366 151 - Ms Dung