Bởi dây chuyền sản xuất khép kín trong 24 giờ, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng của chúng tôi 100.000 nhãn hiệu.

tl_files/VINH QUANG/DAY CHUYEN SAN XUAT/hianhmaymoc01.jpg

tl_files/VINH QUANG/DAY CHUYEN SAN XUAT/hianhmaymoc02.jpg

tl_files/VINH QUANG/DAY CHUYEN SAN XUAT/hianhmaymoc03.jpg

tl_files/VINH QUANG/DAY CHUYEN SAN XUAT/hianhmaymoc04.jpg

tl_files/VINH QUANG/DAY CHUYEN SAN XUAT/hianhmaymoc05.jpgtl_files/VINH QUANG/DAY CHUYEN SAN XUAT/hianhmaymoc06.jpg