Tờ quảng cáo 03

Tờ rơi - tờ gấp là ấn phẩm quảng bá hữu hiệu mà các doanh nghiệp tin dùng để đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng.

Thông qua hai hình thức sau:

1. Hình thức gián tiếp: Tờ rơi – tờ gấp được đặt trong những showroom hoặc những nơi mà đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm hay đến hoặc thông qua bưu điện.

2. Hình thức trực tiếp: Tờ rơi – tờ gấp được nhân viên công ty hoặc thông qua những dịch vụ phát tờ rơi trực tiếp từ tay sang tay với những người xung quanh, đối diện.

Xem nhanh

Tờ quảng cáo 03

Tờ quảng cáo 01

Tờ rơi - tờ gấp là ấn phẩm quảng bá hữu hiệu mà các doanh nghiệp tin dùng để đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng.

Thông qua hai hình thức sau:

1. Hình thức gián tiếp: Tờ rơi – tờ gấp được đặt trong những showroom hoặc những nơi mà đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm hay đến hoặc thông qua bưu điện.

2. Hình thức trực tiếp: Tờ rơi – tờ gấp được nhân viên công ty hoặc thông qua những dịch vụ phát tờ rơi trực tiếp từ tay sang tay với những người xung quanh, đối diện.

Xem nhanh

Tờ quảng cáo 01

Xem nhanh

Tem 07

Xem nhanh

Tem 08

Xem nhanh

Tem 04

Xem nhanh

Tem 05

Xem nhanh

Tem 06

Xem nhanh

Tem 02

Xem nhanh

Tem 03

Xem nhanh

Tem 01

Mã vạch 06

CÔNG TY TNHH IN VINH QUANG chuyên in Barcode mã vạch dữ liệu biến đổi trên hệ thống hiện đại. Đặc biệt in được trên nhiều loại vật liệu định lượng từ 50 đến 350GMS

Xem nhanh

Mã vạch 06